Ook dit jaar weer Dag van de Stilte

Stilte-activiteiten waarin je de stilte buiten én in jezelf kunt beleven. Bijvoorbeeld tijdens een stiltewandeling, een stilteproeverij, verstillende muziek, een schrijfworkshop, yoga, mindfulness en meditatie, een belevingsexcursie of een creatieve collageworkshop.

 

Op de website www.dagvandestilte.nl staan alle, door individuen, organisaties, gemeentelijke of provinciale overheden georganiseerde stilteactiviteiten per provincie gerubriceerd.

 

Op een centrale plek in Nederland, bij een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, vindt er op de Dag van de Stilte ook een stiltefestival plaats waar de hele dag vele soorten stilteactiviteiten aangeboden worden. Welke dat zijn en plaats en tijd staat op de website.

 

Op de Dag van de Stilte wordt dit jaar extra stilgestaan bij stiltegebieden. Veel mensen blijken niet op de hoogte te zijn van het bestaan ervan. En dus ook niet te weten waar ze liggen. Hoe je ze kunt herkennen. Wat er kan en (niet) mag. Waarom ze belangrijk zijn. Wat we kunnen doen om stiltegebieden te behouden. Diverse landelijke organisaties zijn samen daarom de Stiltegebiedencampage Oog, oor en hart voor stilte(gebieden) gestart. Met een reizende stiltegebiedententoonstelling, een geluidmetings-app, een stiltegebiedenwebsite en een symposium over stilte en stiltegebiedenbeleid.

 

Op de Dag van de Stilte is er ook een landelijk stilte-uur van 11:00 tot 12:00 uur. Er is op 29 oktober door de overgang van zomer- naar wintertijd een uur extra. Een uitnodiging om stil te staan en stil te zijn. Om alleen of samen met anderen te genieten van de stilte.

 

Meer informatie op www.dagvandestilte.nl